Powrót Dwudziestu Wspaniałych

12.08.2020

Promocja wyłącznie dla warsztatów zrzeszonych w sieci MaXserwis.

10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego obrotu netto na asortymencie promocyjnym, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego, otrzymają rabat transakcyjny o wartości:

 • I miejsce – 10 000 zł brutto
 • II miejsce – 7 500 zł brutto
 • III miejsce – 6 000 zł brutto
 • IV miejsce – 5 000 zł brutto
 • V miejsce – 4 000 zł brutto
 • VI miejsce – 3 000 zł brutto
 • VII miejsce – 2 500 zł brutto
 • VIII miejsce – 2 000 zł brutto
 • IX miejsce – 1 250 zł brutto
 • X miejsce – 750 zł brutto

10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego wzrostu wartościowego obrotu netto od okresu sierpień 2019 – listopad 2019, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego, otrzymają rabat transakcyjny o wartości:

 • I miejsce – 10 000 zł brutto
 • II miejsce – 7 500 zł brutto
 • III miejsce – 6 000 zł brutto
 • IV miejsce – 5 000 zł brutto
 • V miejsce – 4 000 zł brutto
 • VI miejsce – 3 000 zł brutto
 • VII miejsce – 2 500 zł brutto
 • VIII miejsce – 2 000 zł brutto
 • IX miejsce – 1 250 zł brutto
 • X miejsce – 750 zł brutto

 
Asortymentem promocyjnym są wszystkie towary dostępne w sprzedaży Auto Partner SA następujących marek:
MaXgear, ROOKS, Grupa Schaeffler (LuK, INA, FAG), Castrol, Valeo oraz TRW.

Okres trwania promocji: 01.08.2020 – 15.12.2020 r.
 
<< Zobacz ulotkę >>
 
Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest realizacja przez Uczestnika Promocji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego.
Nagrodami w promocji są rabaty transakcyjne na zakup wyposażenia warsztatowego dostępnego w sieci sprzedaży Auto Partner SA.
Promocja wyłącznie dla klientów zrzeszonych w sieci MaXserwis.
 
 


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta, zrzeszony w sieci warsztatów MaXserwis.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – cały asortyment marek MaXgear, ROOKS, Grupa Schaeffler (LuK, INA, FAG), Castrol, Valeo oraz TRW dostępny w sprzedaży Auto Partner SA.
7. Nagrody zostaną wręczone klientom za zajęcie odpowiedniego miejsca w rankingu uczestników, wyliczanego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego. Nagrodami w Promocji są rabaty transakcyjne do zrealizowania na zakup wyposażenia warsztatowego z oferty Auto Partner.
10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego obrotu netto na asortymencie promocyjnym, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego, otrzymają rabat transakcyjny o wartości:
 – I miejsce – 10 000 zł brutto
 – II miejsce – 7 500 zł brutto
 – III miejsce – 6 000 zł brutto
 – IV miejsce – 5 000 zł brutto
 – V miejsce – 4 000 zł brutto
 – VI miejsce – 3 000 zł brutto
 – VII miejsce – 2 500 zł brutto
 – VIII miejsce – 2 000 zł brutto
 – IX miejsce – 1 250 zł brutto
 – X miejsce – 750 zł brutto
10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego wzrostu wartościowego obrotu od okresu sierpień 2019 – listopad 2019, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego, otrzymają rabat transakcyjny o wartości:
 – I miejsce – 10 000 zł brutto
 – II miejsce – 7 500 zł brutto
 – III miejsce – 6 000 zł brutto
 – IV miejsce – 5 000 zł brutto
 – V miejsce – 4 000 zł brutto
 – VI miejsce – 3 000 zł brutto
 – VII miejsce – 2 500 zł brutto
 – VIII miejsce – 2 000 zł brutto
 – IX miejsce – 1 250 zł brutto
 – X miejsce – 750 zł brutto
Miejsce zajmowane w rankingu klientów z największym obrotem netto będzie widoczne na platformie promocje.autopartner.com, natomiast miejsce w rankingu klientów z największym wzrostem wartościowym obrotu będzie przekazywane po każdym miesiącu promocji przez przedstawiciela Auto Partner. Obrót każdego z Uczestników za okres sierpień 2019 – listopad 2019, od którego będzie premiowany wzrost wartościowy, zostanie również przekazany przez przedstawiciela Auto Partner. Klient może otrzymać tylko jedną nagrodę (rabat transakcyjny).
9. Miejsca w rankingu wskazanie na platformie autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
10. Termin obowiązywania Promocji: 01.08.2020 r. – 15.12.2020 r.
11. Klient akceptując regulamin promocji i realizując targety zakupowe jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.   
12. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
13. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 30 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
14. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
15. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
16. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
17. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
18. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
19. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
20. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

 

 

Aktualności

04.09.2020

Promocja Textar Brake Clinic

Promocja wyłącznie dla klientów zrzeszonych w sieci MaXserwis. Dla 5 najlepszych klientów zrzeszonych w sieci […]
Więcej
30.07.2020

Podsumowanie pierwszej części sezonu akcji sprawdzania stanu pojazdów MaXserwis

Pierwsza część sezonu akcji bezpłatnego sprawdzania stanu samochodów dobiegła końca!
Więcej

Zobacz także:


Opony letnie

Stan ogumieni po zimie – kontrola bieżnika Przed wymianą opon na letnie, warto sprawdzić w […]
Więcej

Przegląd klimatyzacji

Coroczna gorączka Co roku po kilku cieplejszych dniach przed warsztatami świadczącymi usługę naprawy lub obsługi […]
Więcej

Czy warto wykonać przegląd auta po zimie?

Czynniki pogodowe Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że w okresie zimowym wiele podzespołów w […]
Więcej

Dostawcy

Dołącz do sieci MaXserwis

Warsztaty samochodowe MaXserwis działają jako indywidualne jednostki prawne i finansowe. Każdy serwis samochodowy, który dołączy do sieci MaXserwis może liczyć na wsparcie wielu specjalistów, cykliczne szkolenia, wsparcie działań marketingowych i wiele innych.

 

Formularz Współpraca z MaXserwisem

Aktualności

04.09.2020

Promocja Textar Brake Clinic

Promocja wyłącznie dla klientów zrzeszonych w sieci MaXserwis. Dla 5 najlepszych klientów zrzeszonych w sieci […]
Więcej
12.08.2020

Powrót Dwudziestu Wspaniałych

Promocja wyłącznie dla warsztatów zrzeszonych w sieci MaXserwis. 10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego obrotu […]
Więcej
30.07.2020

Podsumowanie pierwszej części sezonu akcji sprawdzania stanu pojazdów MaXserwis

Pierwsza część sezonu akcji bezpłatnego sprawdzania stanu samochodów dobiegła końca!
Więcej

Aplikacja mobilna MaXserwis

Aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne pracujące w systemie Android oraz iOS.

Użytkownicy naszej aplikacji mają możliwość prowadzenia elektronicznej książeczki serwisowej swojego pojazdu, zawierającej historię napraw wykonywanych w warsztatach sieci MaXserwis, dostępnej także z poziomu komputera wyposażonego w system operacyjny Windows.

Dalsze najważniejsze funkcje aplikacji to:

 • wyszukiwarka warsztatów współpracująca z lokalizacją w systemie GPS,
 • moduł umawiania wizyty w warsztacie zrzeszonym w sieci MaXserwis,
 • funkcja przypomnień o kończącej się ważności badania technicznego i ubezpieczenia w każdym z dodanych przez użytkownika pojazdów,
 • statystyka wprowadzonych wydatków związanych z eksploatacją pojazdu oraz wydatków paliwowych.

Dlaczego warto korzystać z naszej oferty?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego przyzna, że warsztat samochodowy powinien być dobrze wyposażony. Autoserwis, który będzie mógł działać pod szyldem MaXserwis, musi mieć na stanie nowoczesne wyposażenie warsztatowe i sprzęt diagnostyczny, m.in. licencjonowany tester diagnostyczny. Diagnostyka samochodowanajczęściej nie może obyć się bez odpowiedniego sprzętu. Odpowiednie wyposażenie sprawia, że warsztaty działające pod szyldem MaXserwis są w stanie m.in.:

 • naprawić układ hamulcowy i układ wydechowy,
 • wykonać odgrzybianie klimatyzacji,
 • przeprowadzić nabijanie klimatyzacji,
 • rozwiązać problem Diesel.

Wszystkim właścicielom warsztatów zainteresowanych współpracą z nami gwarantujemy niezbędną pomoc, w tym także dostęp do wiedzy ekspertów i liczne szkolenia. Współpraca z nami po prostu się opłaca – jeżeli jesteś zainteresowany prowadzeniem biznesu z nami, zadzwoń lub napisz.