Powrót Dwudziestu Wspaniałych [promocja zakończona]

12.08.2020

Promocja wyłącznie dla warsztatów zrzeszonych w sieci MaXserwis.

10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego obrotu netto na asortymencie promocyjnym, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego, otrzymają rabat transakcyjny o wartości:

 • I miejsce – 10 000 zł brutto
 • II miejsce – 7 500 zł brutto
 • III miejsce – 6 000 zł brutto
 • IV miejsce – 5 000 zł brutto
 • V miejsce – 4 000 zł brutto
 • VI miejsce – 3 000 zł brutto
 • VII miejsce – 2 500 zł brutto
 • VIII miejsce – 2 000 zł brutto
 • IX miejsce – 1 250 zł brutto
 • X miejsce – 750 zł brutto

10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego wzrostu wartościowego obrotu netto od okresu sierpień 2019 – listopad 2019, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego, otrzymają rabat transakcyjny o wartości:

 • I miejsce – 10 000 zł brutto
 • II miejsce – 7 500 zł brutto
 • III miejsce – 6 000 zł brutto
 • IV miejsce – 5 000 zł brutto
 • V miejsce – 4 000 zł brutto
 • VI miejsce – 3 000 zł brutto
 • VII miejsce – 2 500 zł brutto
 • VIII miejsce – 2 000 zł brutto
 • IX miejsce – 1 250 zł brutto
 • X miejsce – 750 zł brutto

Asortymentem promocyjnym są wszystkie towary dostępne w sprzedaży Auto Partner SA następujących marek:
MaXgear, ROOKS, Grupa Schaeffler (LuK, INA, FAG), Castrol, Valeo oraz TRW.

Okres trwania promocji: 01.08.2020 – 15.12.2020 r.

<< Zobacz ulotkę >>

Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest realizacja przez Uczestnika Promocji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego.
Nagrodami w promocji są rabaty transakcyjne na zakup wyposażenia warsztatowego dostępnego w sieci sprzedaży Auto Partner SA.
Promocja wyłącznie dla klientów zrzeszonych w sieci MaXserwis.


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta, zrzeszony w sieci warsztatów MaXserwis.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – cały asortyment marek MaXgear, ROOKS, Grupa Schaeffler (LuK, INA, FAG), Castrol, Valeo oraz TRW dostępny w sprzedaży Auto Partner SA.
7. Nagrody zostaną wręczone klientom za zajęcie odpowiedniego miejsca w rankingu uczestników, wyliczanego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego. Nagrodami w Promocji są rabaty transakcyjne do zrealizowania na zakup wyposażenia warsztatowego z oferty Auto Partner.
10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego obrotu netto na asortymencie promocyjnym, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego, otrzymają rabat transakcyjny o wartości:
– I miejsce – 10 000 zł brutto
– II miejsce – 7 500 zł brutto
– III miejsce – 6 000 zł brutto
– IV miejsce – 5 000 zł brutto
– V miejsce – 4 000 zł brutto
– VI miejsce – 3 000 zł brutto
– VII miejsce – 2 500 zł brutto
– VIII miejsce – 2 000 zł brutto
– IX miejsce – 1 250 zł brutto
– X miejsce – 750 zł brutto
10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego wzrostu wartościowego obrotu od okresu sierpień 2019 – listopad 2019, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego, otrzymają rabat transakcyjny o wartości:
– I miejsce – 10 000 zł brutto
– II miejsce – 7 500 zł brutto
– III miejsce – 6 000 zł brutto
– IV miejsce – 5 000 zł brutto
– V miejsce – 4 000 zł brutto
– VI miejsce – 3 000 zł brutto
– VII miejsce – 2 500 zł brutto
– VIII miejsce – 2 000 zł brutto
– IX miejsce – 1 250 zł brutto
– X miejsce – 750 zł brutto
Miejsce zajmowane w rankingu klientów z największym obrotem netto będzie widoczne na platformie promocje.autopartner.com, natomiast miejsce w rankingu klientów z największym wzrostem wartościowym obrotu będzie przekazywane po każdym miesiącu promocji przez przedstawiciela Auto Partner. Obrót każdego z Uczestników za okres sierpień 2019 – listopad 2019, od którego będzie premiowany wzrost wartościowy, zostanie również przekazany przez przedstawiciela Auto Partner. Klient może otrzymać tylko jedną nagrodę (rabat transakcyjny).
9. Miejsca w rankingu wskazanie na platformie autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
10. Termin obowiązywania Promocji: 01.08.2020 r. – 15.12.2020 r.
11. Klient akceptując regulamin promocji i realizując targety zakupowe jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.
12. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
13. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 30 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
14. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
15. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
16. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
17. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
18. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
19. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
20. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

 

 

Aktualności

09.05.2022

Promocja MOTUL Chill

Promocja wyłącznie dla klientów zrzeszonych w sieci MaXserwis Premium MOTUL. Klienci zrzeszeni w sieci MaXserwis […]
Więcej
30.04.2022

Promocja MaXserwis On Tour

Promocja wyłącznie dla klientów zrzeszonych w sieci MaXserwis. Realizuj targety zakupowe, walcz o miejsce w […]
Więcej

Zobacz także:


Gotowy na jesienną słotę?

Tegoroczne wakacje już za nami, za oknami coraz częściej pada deszcz, a dzień staje się […]
Więcej

Na co warto zwrócić uwagę przed długim wyjazdem

Zaczynamy okres urlopowy, zapewne wielu z nas wybierze się w tym roku na wakacje samochodem. […]
Więcej

Wymiana filtrów – jak często?

Podstawową wymianą okresową, którą powinniśmy przeprowadzać w naszych pojazdach, jest wymiana oleju silnikowego oraz filtrów. […]
Więcej

Dostawcy

Dołącz do sieci MaXserwis

Warsztaty samochodowe MaXserwis działają jako indywidualne jednostki prawne i finansowe. Każdy serwis samochodowy, który dołączy do sieci MaXserwis może liczyć na wsparcie wielu specjalistów, cykliczne szkolenia, wsparcie działań marketingowych i wiele innych.

 

Formularz Współpraca z MaXserwisem

Aktualności

09.05.2022

Promocja MOTUL Chill

Promocja wyłącznie dla klientów zrzeszonych w sieci MaXserwis Premium MOTUL. Klienci zrzeszeni w sieci MaXserwis […]
Więcej
30.04.2022

Promocja MaXserwis On Tour

Promocja wyłącznie dla klientów zrzeszonych w sieci MaXserwis. Realizuj targety zakupowe, walcz o miejsce w […]
Więcej
20.04.2022

Pierwsza Konferencja MaXserwis 2022 – podsumowanie

W dniach 9-10.04.2022 r. w hotelu Crystal Mountain w Wiśle odbyła się pierwsza z dwóch […]
Więcej

Aplikacja mobilna MaXserwis

Aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne pracujące w systemie Android oraz iOS.

Użytkownicy naszej aplikacji mają możliwość prowadzenia elektronicznej książeczki serwisowej swojego pojazdu, zawierającej historię napraw wykonywanych w warsztatach sieci MaXserwis, dostępnej także z poziomu komputera wyposażonego w system operacyjny Windows.

Dalsze najważniejsze funkcje aplikacji to:

 • wyszukiwarka warsztatów współpracująca z lokalizacją w systemie GPS,
 • moduł umawiania wizyty w warsztacie zrzeszonym w sieci MaXserwis,
 • funkcja przypomnień o kończącej się ważności badania technicznego i ubezpieczenia w każdym z dodanych przez użytkownika pojazdów,
 • statystyka wprowadzonych wydatków związanych z eksploatacją pojazdu oraz wydatków paliwowych.

Dlaczego warto korzystać z naszej oferty?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego przyzna, że warsztat samochodowy powinien być dobrze wyposażony. Autoserwis, który będzie mógł działać pod szyldem MaXserwis, musi mieć na stanie nowoczesne wyposażenie warsztatowe i sprzęt diagnostyczny, m.in. licencjonowany tester diagnostyczny. Diagnostyka samochodowanajczęściej nie może obyć się bez odpowiedniego sprzętu. Odpowiednie wyposażenie sprawia, że warsztaty działające pod szyldem MaXserwis są w stanie m.in.:

 • naprawić układ hamulcowy i układ wydechowy,
 • wykonać odgrzybianie klimatyzacji,
 • przeprowadzić nabijanie klimatyzacji,
 • rozwiązać problem Diesel.

Wszystkim właścicielom warsztatów zainteresowanych współpracą z nami gwarantujemy niezbędną pomoc, w tym także dostęp do wiedzy ekspertów i liczne szkolenia. Współpraca z nami po prostu się opłaca – jeżeli jesteś zainteresowany prowadzeniem biznesu z nami, zadzwoń lub napisz.