8 marca 2017

Promocja „Dzień Kobiet w MaXserwis”

Z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich klientów warsztatów zrzeszonych w sieci MaXserwis rusza nowa promocja!

Zrób zakupy w okresie trwania promocji na części marek: MaXgear, MEYLE, NK, Japanparts, ALCO, Meteor lub Quaro, wyślij paragon do Auto Partner SA i odbierz koszulkę lub bony zakupowe do sieci sklepów Rossmann!


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu (43-150), ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient warsztatu zrzeszonego w sieci MaXserwis, będący klientem Auto Partner SA i posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Asortyment promocyjny – wszystkie dostępne referencje marek MaXgear, MEYLE, NK, Japanparts, ALCO, Meteor i Quaro, znajdujące się w ofercie Auto Partner SA.
 6. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom na podstawie wartości jednorazowego zakupu dokonanego na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji, ujętej na paragonie przesłanym do Organizatora. Na paragonie musi widnieć indeks lub nazwa marek wymienionych w pkt.5 lub do paragonu należy dołączyć specyfikację serwisową zakupionych części.
 7. Każdy Uczestnik może przesłać więcej niż jeden paragon do Organizatora, ale każdy z paragonów będzie rozpatrywany osobno. Nagrody nie kumulują się.
 8. Paragony, wraz z informacją o nabywcy (nazwa firmy i numer klienta) i rozmiarem koszulki w przypadku realizacji progu pierwszego, należy przesyłać na poniższy adres z dopiskiem „Dzień Kobiet w MaXserwis”
  Auto Partner SA
  ul. Ekonomiczna 20
  43-150 Bieruń
  Dział Marketingu
 9. Nagrodami w Promocji są bony zakupowe do wykorzystania w sieci sklepów Rossmann, przyznawane za osiągnięcie określonych progów zakupowych:
  a. za zakup w wysokości 100 zł brutto przyznawana jest koszulka t-shirt MaXserwis
  b. za zakup w wysokości 350 zł brutto przyznawany jest bon o wartości 25 zł,
  c. za zakup w wysokości 600 zł brutto przyznawany jest bon o wartości 50 zł,
  d. za zakup w wysokości 1100 zł brutto przyznawany jest bon o wartości 100 zł
 10. Termin obowiązywania Promocji: od 08.03.2017 do 31.03.2017 roku.
 11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
 12. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 14. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie 14 dni od daty zakończenia promocji.
 15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę MaXserwis
Aktualności